ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า – ชมคลิป

แหล่งเรียนรู้สำคัญชุมชนทุ่งหว้า อาคารขนาด 144 ตารางเมตรแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบใ อ่านต่อ