ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า – ชมคลิป

แหล่งเรียนรู้สำคัญชุมชนทุ่งหว้า อาคารขนาด 144 ตารางเมตรแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดพบในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิ้นส่วนของ กรามช้างสเตโกดอน ที่เคยมีชีวิตเมื่อราว 1.8 ล้านปีก่อน ซึ่งถูกพบเจออย่างบังเอิญโดยชาวบ้านที่เข้าไปจับกุ้งก้ามกรามในถ้ำวังกล้วย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ถ้ำเล สเตโกดอน ) บ้านคีรีวง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า นอกจากนี้ยังมี ฟันของแรดโบราณ ขวานหินโบราณ รวมถึงเป็นที่เก็บรักษาฟอสซิลพี่พบในพื้นที่ อ.ทุ่งหว้า และพื้นที่ต่าง ๆ ใน จ.สตูล

นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทย ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน จ.สตูล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง: อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า ตั้งอยู่ในบริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า อยู่ด้านหลัง ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า โดยสามารถเข้าชมได้ฟรีทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.