หอสี่หลัง – ชมคลิป

เนินทรายบริเวณกว้าง เป็นที่อยู่อาศัยของ ปูก้ามดาบ และ ปูกองทัพ เมื่อน้ำลดจะทำให้เห็นปูก้ามดาบ ปูกองทัพ จำนวนมหาศาล ซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี 

วิวด้านหลังคือ เกาะตะบัน