อาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส อายุ 100 ปี

ก่อนถึงสี่แยกบริเวณตลาดสดทุ่งหว้า จะมีอาคารเรือนแถวอายุประมาณ 100 ปี เป็นแบบตึกก่ออิฐทรงยุโรปผสมตะวันออก เรียกว่า “ชิโนโปรตุกีส” หรือ แบบโปรตุเกสผสมจีน ได้รับอิทธิพลรูปแบบการสร้างจาก เมืองปีนัง มาเลเซีย

ในอดีต อ.ทุ่งหว้า มีชื่อว่า “สุไหงอุเป” เป็นเมืองท่า ทำการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ จึงนำวัฒนธรรมต่าง ๆ ของต่างชาติเข้ามา รวมถึงรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัย

ด้วยความสวยงามแบบคลาสสิคนี้ นักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ บริเวณย่านนี้ได้อย่างเพลิดเพลิน

อาคารพาณิชย์ของ สุไหงอุเป ในอดีต