ติดต่อเรา

กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ทุ่งหว้า
114 หมู่ 6 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทร. 062-298-8928
Email: satungeopark@gmail.com ,เที่ยวทุ่งหว้า@คน.ไทย

แผนที่ชุมชนทุ่งหว้า (ขอบคุณ วิทยาลัยชุมชนสตูล)