วัดชมภูนิมิต

วัดชมภูนิมิต เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแก่นจันทร์ อันเป็นพระพุทธรูปที่ชาวทุ่งหว้า จ.สตูล ให้การเคารพนับถือมาเป็นเวลาช้านาน โดยมีประวัติเล่าต่อ ๆ กันมาว่า

ชาวบ้านบ้านแหลมแค ต.บ้านท่าแลหลา อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งอยู่ริมทะเล ได้เจอพระพุทธรูป 3 องค์ ลอยน้ำมาเกยตื้นที่บ้านแหลมแค โดยพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้นมีศิลปะการแกะสลักที่สวยงามมาก และมีพระพุทธรูปองค์เล็กอีก 2 องค์ เข้าใจว่าเป็นพระลูกศิษย์

แต่เนื่องจากว่าชาวบ้านบ้านแหลมแค เป็นมุสลิมทั้งหมด จึงส่งข่าวมาบอก นายเทียนยี่ เล่าเซ้ง กับ นายหิ้น โพธิรัตน์ ซึ่งเป็นคนไทยพุทธ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดชมภูนิมิต บุคคลทั้งสองจึงชักชวนชาวบ้านทุ่งหว้า คนไทยพุทธ เดินเท้าจาก อ.ทุ่งหว้า ไปบ้านแหลมแค และได้อุ้มพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์มาไว้ที่วัดชมภูนิมิต ประดิษฐานเป็นพระประธาน

ขณะเดินทางกลับเกิดฝนตกหนัก ปรากฎว่าคนอุ้มพระไม่เปียกฝนเลย ทำให้ชาวบ้านยิ่งมีความศรัทธามากขึ้น และนิยมไปกราบไหว้บูชา บนบานสานกล่าวขอพรเป็นพระจำ เมื่อได้ตามที่ขอไว้แล้วก็จะนำขนมโตไปไหว้เพื่อแก้บน

ในตอนแรกชาวบ้านยังไม่รู้ว่าจะเรียกพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ว่าอะไร ครั้งเมื่อถึงวันออกพรรษา จะมีประเพณีลากพระโดยทางเรือ ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกในเรือ แล้วแห่แหนโดยลากไปทางน้ำ จึงพากันเรียกว่า “พระลาก”

หลวงพ่อแก่นจันทร์ เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร สังเกตที่บาตรทำมาจากกะลาตาเดียว ต่อมาเมื่อถึงวันสงกรานต์ชาวบ้านได้นำพระพุทธรูป “พระลาก” มาสรงน้ำ ปรากฎว่าเศียรพระ ซึ่งมีลักษณะเป็นเปลวแหลมเกิดบื่นขึ้นมา ชาวบ้านจึงเอาเศียรพระมาดูกัน และมีผู้รู้บอกว่าเศียรท่านทำมาจากไม้จันทร์ ดังนั้น จึงได้เรียกขานว่า “หลวงพ่อแก่นจันทร์” แทน “พระลาก” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

วัดชมภูนิมิต ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ มัสยิด แสดงถึงความเอื้ออาทร การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพระหว่างคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม