รางวัลที่ชุมชนได้รับ

ปี 2562

ถ้ำเล สเตโกดอน ต.ทุ่งหว้า ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2019) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จาก การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย (ททท.)

ชุมชนท่องเที่ยวตำบลทุ่งหว้า ได้รับรางวัล DASTA Award สาขาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี พ. ศ. 2562 ในระดับการพัฒนาการ ดีเยี่ยม จาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน)

เป็น 1 ใน 20 ชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ตามโครงการ Thailand Village Academy นำ Blocker เยาวชนจากทั่วโลกแข่งขันเล่าเรื่องโปรโมตชุมชนวัฒนธรรม ดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนทั่วโลก 


ปี 2560

ถ้ำเล สเตโกดอน ต.ทุ่งหว้า ได้รับ รางวัลมาตรฐานท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard 2017-2019) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  มาตรฐานถ้ำ จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย

ถ้ำเล สเตโกดอน ต.ทุ่งหว้า ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2017) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ จาก การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย (ททท.)


ปี 2559

กลุ่มทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน ได้รับ การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จาก กรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 – 2562 และ 2563 – 2566


ปี 2558

ถ้ำเล สเตโกดอน ต.ทุ่งหว้า ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2015) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ จาก การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย (ททท.)