เว็บไซต์ เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย

เว็บไซต์ เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย โดย กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เป็นผู้ประสานงาน และมี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การผลิตเว็บไซต์

ทั้งเรื่องราวของ ชุมชนทุ่งหว้า ที่แต่เดิมมีชื่อว่า สุไหงอุเป อันเป็นเมืองท่าสำคัญ เป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า หรือ หากย้อนเวลาไปนานแสนนานกว่านั้น พื้นที่ชุมชนทุ่งหว้า รวมถึงบริเวณกว้างใหญ่ในหลายอำเภอของ จ.สตูล เคยเป็นพื้นที่ใต้ทะเลโบราณ ในมหายุคพาลีโอโซอิก อายุประมาณ 540 – 250 ล้านปีก่อน ทำให้เกิดเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยา ภูเขาหินปูนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทำให้ชุมชนทุ่งหว้าแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่มหัศจรรย์และไม่เหมือนที่ไหน

เว็บไซต์ เที่ยวทุ่งหว้า.ไทย มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราว ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ตามวิสัยทัศน์ของ จ.สตูล ที่ว่า “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” (ที่มา satun.go.th)

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่ง อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ให้มีศักยภาพมากขึ้น เป็นช่องทางสื่อสารโดยตรงจากชุมชนถึงสาธารณชน ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้ ชื่อโดเมนภาษาไทย อันสื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องสะกดเป็นชื่อภาษาอังกฤษ