ลูกประคบสมุนไพร กมลทิพย์


วิสาหกิจชุมชน ลูกประคบสมุนไพรกมลทิพย์
ทะเบียน: 
5-91-06-01/1-0047
ที่อยู่: บ้านท่าขาม 6/3 หมู่ 5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 
โทรศัพท์: 093-679-6381
Facebook: กลุ่มลูกประคบสมุนไพรกมลทิพย์

สมาชิกในกลุ่มลูกประคบสมุนไพรกมลทิพย์ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ได้ริเริ่มการทำ ลูกประคบสมุนไพร ควบคู่กับการนวดแผนไทย โดยจะใช้ประคบหลังจากนวดเสร็จ เพื่อผ่อนคลาย ลดอาการปวด บวม

ด้วยความสนใจในคุณสมบัติของสมุนไพรธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน หาง่าย และปลอดสารเคมี สามารถใช้กับผู้สูงอายุ คนไข้ติดเตียง คนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์ ในหมู่บ้าน จึงรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังเพื่อนำภูมิปัญญาของชุมชนด้านสมุนไพรเผยแพร่ต่อสาธารณะ

บริการของกลุ่ม

  • เปิดบริการนวดทุกวัน ณ ที่ทำการกลุ่ม บ้านท่าขาม เลขที่ 5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
  • บริการนวดนอกสถานที่ หากนักท่องเที่ยวเข้าพัก ณ ทุ่งหว้าโฮมสเตย์โกดอน สามารถเรียกใช้บริการในที่พักได้

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

  1. ลูกประคบสดและแห้ง
  2. ยาหม่องสมุนไพร
  3. น้ำมันหอมระเหยไพรเหลือง
  4. ยาดมพริกไทย
  5. สมุนไพรขัดหน้า พอกหน้า ดอกบานเย็น