สวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง – ชมคลิป

“แหล่งอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชประจำถิ่นจีโอพาร์ค ของฝากประจำชุมชนทุ่งหว้า”  

วิสาหกิจชุมชน สวนควนข้อง หม้อข้าวหม้อแกงลิง
ทะเบียน: 5-91-06-01/1-0037
ที่อยู่: 14/1 ม.5 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทรศัพท์: 081-097-1684 , 086-284-2008
Facebook: ขายต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง “สวนควนข้อง” Khuankhong Garden

วรวิช ควนข้อง เจ้าของ สวนควนข้อง มีความสนใจและชื่นชอบพืช “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” เป็นทุนเดิม ด้วยเสน่ห์ของพันธุ์ไม้นี้ที่มีความพิเศษในการเปลี่ยนสภาพจากใบเป็นกรวย จอก เพื่อดักจับแมลงเป็นอาหาร อีกทั้งบังมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์ก็จะมีความงาม ความแตกต่างกัน

จากจุดเริ่มต้นที่มีชาวบ้านมาขอให้สอนวิธีการเลี้ยงพันธุ์ไม้ชนิดนี้ ซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากท้องถิ่น เริ่มหายากมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการเพาะขยายพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ และส่งต่อให้ทุกคนที่ชื่นชอบได้ครอบครองเป็นเจ้าของ

วรวิช ควนข้อง

ปัจจุบันกลุ่มฯ ทำการเพาะขยาย ผสมสายพันธุ์หายาก มีมากกว่า 1,000 ต้น รวม 6 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์มิราบิลิด, พันธุ์ไวกิ้ง, พันธุ์ไทเกอร์, พันธุ์กาซิลิส, พันธุ์แอมโพดาเรีย และพันธุ์กุงชิง มาไว้ที่สวนแห่งนี้

สินค้าและบริการ

  • เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้ว
  • ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิง ใช้ใบของพืชหม้อข้าวหม้อแกงลิง มาใส่ข้าวเหนียว แล้วนำไปนึ่งหรือย่าง ขนมประจำถิ่นภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันหาทานยากอีกด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านการปลูกพืชหม้อข้าวหม้อแกงลิง กลุ่มมีต้นที่เพาะพันธุ์ลงกระถางแล้วพร้อมจำหน่าย