พายเรือ ลอดถ้ำเล สเตโกดอน – ชมคลิป

“สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างนิสัย”

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพายเรือถ้ำเล สเตโกดอน
ทะเบียน:  5-91-06-01/1-0036 
ที่อยู่: 206 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทรศัพท์: 074-789-317, 084-858-5100, 062-298-8928, 089-288-1369
Facebook: ถ้ำเลสเตโกดอน

ถ้ำเล สเตโกดอน ตั้งอยู่ที่ บ้านคีรีวง หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตพื้นที่ของ อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Geopark) เป็นแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ช้างสเตโกดอน (Stegodon) เมื่อปี 2551 และได้มีการศึกษาวิจัยทางธรณีเรื่อยมา จนปี 2555 จึงเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ จนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมาก

สมาชิกของ กลุ่มพายเรือถ้ำเล สเตโกดอน เป็นคนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ้งคนวัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชน โดยให้บริการนำเที่ยวถ้ำเล สเตโกดอน เป็นหลัก

การมาเที่ยว ถ้ำเล สตโกดอน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอื่น ๆ ของชุมชน เช่น ที่พัก ของฝากของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่น

ถ้ำเล สโกดอน ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ถึง 3 ครั้ง ได้แก่ – ครั้งที่ 10 ปี 2558 , ครั้งที่ 11 ปี 2560 และครั้งที่ 12 ปี 2562

การเที่ยวถ้ำเล สเตโกดอน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กลุ่มฯ ได้ตั้ง กฎกติกา การเข้าชมถ้ำเล สเตโกดอนไว้ 3 ระดับ ตามปริมาณการขึ้นลงของน้ำทะเล โดยจะรองรับนักท่องเที่ยววันละ 1 รอบในช่วงระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่านั้น รอบละไม่เกิน 80 คน และต้องจองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน