ถ้ำเลสเตโกดอน จ.สตูล ได้รับรางวัลกินรี ปี 2562 สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมีการจัดพิธีการมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 62 ร่วมด้วยงานส่งเสริมการขาย ในงาน Thailand Tourism Awards Showcase 2019 วันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กทม.

สำหรับ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” (Thailand Tourism Awards) หรือ “รางวัลกินรี” หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ที่ทางการท่องเที่ยวงแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “กินรี” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

รางวัลกินรี เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้คิดและเพื่อนร่วมงาน ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการทำพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

รางวัลกินรี จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี โดยปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 12 ซึ่งทาง ททท.ได้พัฒนากระบวนการประกวดรางวัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล รวมถึงการนำองค์ความรู้ กรอบประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรีมีคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำไปสู่การสร้างกระแสการเลือกใช้สินค้าท่องเที่ยวคุณภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน (Preferred Destination) ตามวิสัยทัศน์ของ ททท.

ถ้ำเล สเตโกดอน ต.ทุ่งหว้า ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2019) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

สำหรับการประกวดในครั้งที่ 12 มี 3 ประเภทรางวัลหลัก และ มี 12 สาขารางวัลย่อย ประกอบด้วยประเภท Attraction (แหล่งท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 6 สาขา, ประเภท Accommodation (ที่พักนักท่องเที่ยว) แบ่งเป็น 4 สาขา และประเภท Health and Wellness Tourism (การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ) แบ่งเป็น 2 สาขา ทั้งนี้ประเภทรางวัลแบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัล Kinnari Gold Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85 – 100% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา 

รวมถึงรางวัล Kinnari Award มอบแก่ผู้เข้าประกวดฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 75 -84.99% ของคะแนนเต็มทั้งหมดของแต่ละสาขา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล Gold สามครั้งติดต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลประเภทเดิม จะได้รับรางวัล Hall of Fame ซึ่งจะนับรวมผู้ที่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้(6 มี.ค.) ยังมีการจัด TTA Clinic เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ในการประกวดรางวัลกินรีครั้งที่ 12 ททท. ได้ประกาศผู้ที่ได้รับรายชื่อรางวัลกินรีรวมทั้งหมด 88 รางวัล โดยจังหวัดเชียงใหม่สามารถคว้ารางวัลไปครองได้ถึง 15 รางวัล

สามารถเข้าชมรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่
https://tourismawards.tourismthailand.org